smarttec_logo_final (1)

Cookies information

To make this site work properly, we sometimes place small data files called cookies on your device. Almost every websites use cookies.

A cookie is a small text file that a website saves on your computer or mobile device when you visit the site. It enables the website to remember your actions and preferences (such as login, language, font size and other display preferences) over a period of time, so you don’t have to keep re-entering them whenever you come back to the site or browse from one page to another.

We don't collect any personal information.  

GDPR updates

The General Data Protection Regulation (GPDR) is a new regulation enforced by the EU. It aims to strengthen data protection for EU residents and anyone who uses EU services. The GDPR replaces the data protection directive from 1995 and will come into effect on the 25th May 2018.
Link to the Swedish Regulations: Datainspektionen
 
Persondata politik GPDR hos smartTec Nordic A/S
 
Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger. 
Hos smartTec Nordic A/S modtager vi blandt andet oplysninger om vores kunder, besøgende, leverandører og jobsøgende. Derfor har vi også forskellige Privatlivspolitikker. På smarttec.dk ligger denne Privatlivspolitik gældende for vores kunder mv., mens du kan kontakte den dataansvarlige for Privatlivspolitik for andre forhold.
Denne Privatlivspolitik gælder også for behandling af personoplysninger om personer, som en virksomhed – uanset selskabsform – anvender som kontaktperson i forhold til smartTec Nordic A/S. Virksomheder der anvender kontaktperson i forhold til smartTec Nordic A/S, skal derfor gøre kontaktpersonen bekendt med denne Privatlivspolitik. 
 
1.       Dataansvarlig
smartTec Nordic A/S
Rugvænget 19B
DK-2630 Taastrup
DANMARK
Telefon: +45 459 362 62
info@smarttec.dk
 
2.       Adgang til virksomhedens data
2.1.    Det er kun virksomhedens medarbejdere, som har adgang til data.
2.2.    Data kan videregives til andre selskaber i koncernen under forudsætning af at det tjener formål at sikre udøvelse af virksomhedens forretning jf nedenstående.
2.3.    Data kan overgives til selskaber i uden for EU/EØS, under forudsætning af at det tjener formål at sikre udøvelse af virksomhedens forretning jf nedenstående.
 
3.       Kategorier af personoplysninger
3.1.    Hos smartTec indsamler vi oplysninger om vores kunder, leverandører, medarbejdere og samarbejdes partnere.
3.2.    Vi registrerer ikke nogen form for personfølsomme oplysninger.
3.3.    Endvidere registrerer vi almindelige oplysninger om vores kunder, som f.eks. kundenummer, priser på vare kontonumre mv.
3.4.    Vi indsamler og gemmer kommunikation i relation til virksomhedens drift.
 
 
4.       Formål med indsamling af oplysninger
Vi anvender ikke oplysningerne til andet end det de er indsamlet til jvf. nedenstående.
4.1.    Vi registrer møder og aftaler, såvel som nødvendig kommunikation i forhold til driften af virksomheden, samt nødvendig dokumentation if forhold til gældende lovgivning.
4.2.    Alle indsamlede oplysninger sker af hensyn til smartTec Nordic’s forretning, som består af køb og salg af produkter og tjenester.
4.3.    Endvidere indsamles oplysninger om vores kunders brug og brugeroplevelser med henblik på optimering af vores produkter og tjenester.
4.4.    smartTec indsamler vores kunders brug og brugeroplevelser med henblik på brug i markedsføring af virksomhedens
  
5.       Minimering af data
smartTec tilsiger generelt at minimere mængden af data der opbevares i virksomheden, og tager aktivet tiltage løbende at slette ikke nødvendigt data.
5.1.    Vi gemmer data om vores kunders leverancer så længe at det kan varetage vores kunders interesse. Ofte anvender vores kunder vore produkter i mange år, så derfor kan det ofte være i vores kunders interesse at disse oplysninger gemmes i op til 10 år.
5.2.    Såfremt at vi modtager information om at leveranser ikke længere er i vores kunders besiddelse, og vi ikke har andre lovgivningsmæssige forpligtiger slettes disse oplysninger.
 
6.       Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
smartTec modtager oplysninger fra myndigheder, samarbejdspartnere og leverandører.
6.1.    smartTec registrerer oplysninger fra myndigheder for at kunne opfylde gældende lovkrav.
6.2.    smartTec registrerer oplysninger fra myndigheder samarbejdspartnere og leverandører under forudsætning af at det tjener formål at sikre udøvelse af virksomhedens forretning jf ovenstående.
 
7.       Den registreredes rettigheder
7.1.    Retten til at se af egen oplysninger
smartTec Nordic A/S giver kunder ret til at få oplysninger vi har registreret om dem udleveret, dog undtaget:
7.1.1. Oplysninger som de må forventes at kundens arbejdsplads selv opbevarer; herunder fælles mail kommunikation.
7.1.2. Oplysninger som smartTec Nordic A/S vurdere kan medføre en krænkelse af forretningshjemligheder.
7.2.    Retten til at ændring / sletning af egen oplysninger
smartTec Nordics kunder har ret til at få slettet eller ændret personlige oplysning hvis ikke at,
7.2.1. Disse oplysninger vurderes som relevante i forhold til nuværende eller fremtidige situationer der kan forpligte smartTec juridisk eller økonomisk.
7.3.    Retten til indsigelse mod brug af egne oplysninger
smartTec Nordics kunder kan til enhver tid gøre brug af retten til at gøre indsigelse mod brug af personlige oplysninger til direkte markedsføring.
7.4.    Ret til at tage oplysninger med (dataportabilitet)
smartTec Nordics kunder kan til enhver tid bede om at få overført oplysninger til tredjepart, og såfremt at disse ikke falder ind under en af ovenstående kategorier af undtagelser.